Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски участва в церемонията по спускане на вода на специализирания катер „БУЛРИС”.

19 Март 2015

Новопостроеният кораб бе официално именуван с водосвет и в присъствието на народни представители, ръководители на местни и регионални институции и много гости . Кръстница на кораба стана известната журналистка от Видин Соня Мачорска.

Прочети повече

Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток

17 Март 2015

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/, Tериториално поделение /клон/ Русе обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток”. Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под №9039840 на 17.03.2015 г.

Прочети повече

ДППИ е сред тримата финалисти за IT проект за 2014

27 Февруари 2015

Географската информационна система /ГИС/ на пристанищната инфраструктура бе отличена в първата тройка на тазгодишните финалисти в конкурса „ИТ проект на годината”.

Прочети повече

Допълнителни драгажни работи за обект: „Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна

06 Февруари 2015

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП с предмет:“Допълнителни драгажни работи за обект: „Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”.

Прочети повече

Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София

04 Февруари 2015

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1във връзка с глава VIII„а” от ЗОП, с премет:„Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София“.

Прочети повече