Центровете за „Информационно обслужване на пристанищата Варна и Бургас” са оперативно съвместими със системата за управление на трафика. Информационните центрове изпълняват функциите на „едно гише” или „морски портал” по смисъла на Директива 2010/65/ЕС.

Сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи и/или напускащи пристанищата на Република България, се въвеждат в националната част от общоевропейската система SafeSeaNet.

Системата предоставя индивидуален защитен електронен достъп на регистрираните външни потребители (оператори, корабособственици, агенти) за откриване на процедури и предоставяне на сведения по наредбата, както и достъп до резолюциите на службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от тях процедури.

За обслужването на клиентите е организирано 24-часово дежурство в два равнопоставени офиса – Варна и Бургас.

 

Система за регистрация

 

Политика относно Национален център за електронен документооборот

 

Контакти:

Информационен център Варна 

гр. Варна

бул. Приморски 5

 

тeл: 052 687 985

факс: 052 687 986

моб.: 0887 655 525

 

e-mail:

infocenter_vn@bgports.bg

infocenter_vn@vtmis.bg

https://msw.vtmis.bg

http://vtmis.bg 

Информационен център Бургас

гр. Бургас

Брегови център – Бургас

Район на пасажерски терминал 

тел: 056 876 890

факс: 056 842029

моб.: 0885 907 703

 

e-mail:

infocenter_bs@bgports.bg

infocenter_bs@vtmis.bg

https://msw.vtmis.bg

http://vtmis.bg