Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит

27 Август 2012

Прочети повече

Трима кандидати за изграждането на новата морска гара в Бургас

27 Август 2012

Прочети повече

Kонцесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин”

20 Август 2012

Прочети повече

Процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”

06 Август 2012

Прочети повече

Обявена е процедура за изграждане на речно - информационен център (RIS*) в гр.Русе

01 Август 2012

Прочети повече