Започна третият етап от развитието на системата за управление на корабния трафик VTMIS

21 Декември 2013

Прочети повече

България изгражда интегрирана система за пространствена информация, обхващаща пристанищата за обществен транспорт с национално значение

19 Декември 2013

Прочети повече

ДППИ продаде на търг с явно наддаване движими вещи – частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали

16 Декември 2013

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

05 Декември 2013

Прочети повече

Съобщение

04 Декември 2013

Прочети повече