Трима са кандидатите за изграждане на Речно-информационен център Русе

11 Септември 2012

Прочети повече

Обявление

07 Септември 2012

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04 Септември 2012

Прочети повече

ДП „Пристанищна инфраструктура” провежда избор за изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит” Идентификационен код от Портала на АОП: 9005567 от 27.08.2012 г.

31 Август 2012

Прочети повече

Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит

27 Август 2012

Прочети повече