Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток

17 Март 2015

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/, Tериториално поделение /клон/ Русе обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток”. Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под №9039840 на 17.03.2015 г.

Прочети повече

ДППИ е сред тримата финалисти за IT проект за 2014

27 Февруари 2015

Географската информационна система /ГИС/ на пристанищната инфраструктура бе отличена в първата тройка на тазгодишните финалисти в конкурса „ИТ проект на годината”.

Прочети повече

Допълнителни драгажни работи за обект: „Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна

06 Февруари 2015

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП с предмет:“Допълнителни драгажни работи за обект: „Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”.

Прочети повече

Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София

04 Февруари 2015

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1във връзка с глава VIII„а” от ЗОП, с премет:„Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София“.

Прочети повече

Предвидили сме 30 млн. лв. за подобряване на портовете

23 Януари 2015

Съгласно инвестиционната ни програма през 2015 г. трябва да започне проектирането на Интермодален терминал Варна, реконструкцията на съоръжението в Шабла, ремонт на вълнолом Бургас, както и подмяната на основни настилки в портовете в Бургас, Варна и речните пристанища уточнява пред Десислава Бакърджиева генералният директор на ДППИ.

Прочети повече