Заключителна конференция по проект "Мониторинг и информационна система за Черно море" - 23 май 2017 г., Гранд хотел София

 

 

ХVІІІ заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. - Правец, 02-03 юни 2015 г.

 

 

Приносът на България в изграждането на Трансевропейската система за сигурност и информационни услуги в корабоплаването - Варна, 13 май 2015 г.

 


 

Дунавска транспортна бизнес-среща, 18 Септември 2012 Виена

 

 


 

Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита Coastal Projects 2012, Варна, 20-22.06.2012 г.

 


 

Комитет за наблюдение на ОПТ, юни 2012 г.