Представяне на проект за изграждане на изкуствен остров във Варненското езеро на 06.10.2022 г. в гр. Варна


 

Международна конференция по повод Световния ден на морските средства за навигационно осигуряване – World Marine Aids to Navigation Day (WAtoN Day) на 1 юли 2022 г. в гр. Бургас


XVI Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. – представени са постигнатите от ДППИ резултати по проекти 


Постигнати резултати от реализацията на проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на  функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“. Принос за повишаване на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазване на околната среда – 18.05.2021 


 

Откриващо събитие по проект BG16M1OP001-4.001-0015  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ – 24.04.2021, онлайн


Оценка на необходимостта от внедряване на СПРЕАЗ и ППС  (проект ППС) – 24.04.2021, онлайн

 


 

Management, Information services and provision of Navigational Safety in the Maritime Spaces and Ports of Bulgaria – Systems, Innovation and Futute – 17.09.2019, Varna

 

 

 


 

Vessel Traffic Management Monitoring and Information Systems for Black Sea – 19.04.2018, Sofia

 

 

 

 

 


 

 Port of Burgas – 19.09.2017, Burgas

 

 

 

 

 


 

Мониторинг и информационна система за Черно море 

 

 

 

 


Maritime Single Window (MSW) – Единен морски портал за електронен документооборот 

 

 

 


 

Заключителна конференция по проект „Мониторинг и информационна система за Черно море” – 23 май 2017 г., Гранд хотел София

 

 

 


 

ХVІІІ заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. – Правец, 02 – 03 юни 2015 г.

 

 

 


 

Приносът на България в изграждането на Трансевропейската система за сигурност и информационни услуги в корабоплаването – Варна, 13 май 2015 г.

 


 

Дунавска транспортна бизнес-среща, 18.09.2012 г., Виена

 

 


 

Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита Coastal Projects 2012, Варна, 20 – 22.06.2012 г.

 


 

Комитет за наблюдение на ОПТ, юни 2012 г.