ДП „Пристанищна инфраструктура" е редовен член на:

ESPO
Европейска организация на морските пристанища European Sea Ports Organisation (ESPO)
IAPH
Международна асоциация на пристанищата International Association of Ports and Harbors (IAPH)
BASPA
Асоциация на черноморските и азовски пристанища Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA)
IALA
Международна асоциация на фаровите служби International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) 

 


Европейска федерация на речните пристанища European Federation of Inland Ports (EFIP)

 

 

 


Международна асоциация на капитаните на пристанищата – International Harbour Masters' Association (IHMA)

 

 

  

Експерти от ДППИ участват в заседанията на работни групи и подкомитети на:

IMO Международна морска организация International Maritime Organization (IMO)
ITU Международен съюз по далекосъобщенията International Telecommunication Union (ITU)
EMSA Европейска агенция за морска безопасност European Maritime Safety Agency (EMSA)