ДП „Пристанищна инфраструктура” е редовен член на:

ESPO
Европейска организация на морските пристанища – European Sea Ports Organisation (ESPO)
IAPH
Международна асоциация на пристанищата – International Association of Ports and Harbors (IAPH)
BASPA
Асоциация на черноморските и азовски пристанища – Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA)
IALA
Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)

 


Европейска федерация на речните пристанища – European Federation of Inland Ports (EFIP)

 

 

 


Международна асоциация на капитаните на пристанищата – International Harbour Masters' Association (IHMA)

 

 

 

Световна асоциация за инфраструктурата на водния транспорт World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC)

 


Международна асоциация на системите за електронен обмен на информация в пристанищата – International Port Community System Association (IPCSA)

 


Световна мрежа на пристанищните градове – Worldwide network of port cities (AIVP)

 

 

Експерти от ДППИ участват в заседанията на работни групи и подкомитети на:

IMO Международна морска организация – International Maritime Organization (IMO)
ITU Международен съюз по далекосъобщенията – International Telecommunication Union (ITU)
EMSA Европейска агенция за морска безопасност – European Maritime Safety Agency (EMSA)