Във Варна се проведе публично обсъждане на бъдещия брегови център за управление на трафика

08 Юли 2013

Прочети повече

Избрани са фирмите, които ще изпълняват мерките за публичност по проекти, изпълнявани от ДППИ, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

05 Юли 2013

Прочети повече

Отварят се ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци”

25 Юни 2013

Прочети повече

Започва изграждането на нови брегови центрове за управление на корабния трафик във Варна и Бургас

25 Юни 2013

Прочети повече

Съобщение

25 Юни 2013

Прочети повече