Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изпълнява няколко проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г., и няколко проекта за подобряване и модернизиране на инфраструктурата на пристанищата, финансирани със собствени средства.