Проекти на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

Инвестиции на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

 

Проекти на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

Брошура по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – Булрис”

 

Каталог на потребителя по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – Булрис”

 

Флайер по проект "Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура"