Новини
БНТ2 - Представяне на системата Single Window
Обслужване на едно гише в речните пристанища
Bulgarian Ports Infrastructure Company Film
Филм за ДП "Пристанищна инфраструктура"
Профил на купувача

Строителен надзор по проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 4”

Прочети повече...

Ремонтно–възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап

Прочети повече...

Капитално драгиране – басейн между Нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 (2А), Маневрена зона до Т2А

Прочети повече...

Извършване на неотложни ремонтни дейности по м/к „Тангра 2"

Прочети повече...