Новини
Краят на хартиената епоха - БНТ1
20 години Ръководство на корабния трафик в България
ДППИ откри модерна зарядна станция  за електромобили на пристанище Бургас
ТВ СКАТ - Най-старото българско пристанище чества 180 години от създаването си
Профил на купувача

Закупуване на диагностична, измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна апаратура, инструменти

Прочети повече...

Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2

Прочети повече...

Доставка и инсталиране на пожароизвестителни системи в закритите складове на Пристанищен терминал Русе-Запад

Прочети повече...

Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“,

Прочети повече...