Новини
Ден на сини кариери – к.д.п. Милен Тодоров, директор на СПД „РКТ – Черно море“ към ДППИ, за професионалното развитие в сферата на управлението на корабния трафик – 27 май 2021 г.
Конгресен център — Бургас
Как контролираме движението на корабите по река Дунав
Кой и как управлява корабния трафик в Черно море? Интервю по БНТ на к.д.п. Милен Тодоров, директор на СПД „РКТ – Черно море” към ДППИ
Профил на купувача

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: - Помещение с площ 25,23кв.м.

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: ГАРАЖ с площ 71.12 кв.м.

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Зона № 4 – Г „Помещение за търговска дейност“, състоящо се от 1 (един) брой помещение, с площ от 162.68 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Зона № 3 – В „Помещение за търговска дейност“, състоящо се от 1 (един) брой помещение, с площ от 126.49 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост

Прочети повече...