Новини
ДППИ откри модерна зарядна станция  за електромобили на пристанище Бургас
ТВ СКАТ - Най-старото българско пристанище чества 180 години от създаването си
Представяне на книгата на ДППИ "Българските пристанища (1879-2014 г.) Хроника"
Ден на река Дунав
Профил на купувача

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт

Прочети повече...

Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Прочети повече...

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции”: Позиция 1 – Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност“ Позиция 3 - Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“ Позиция 4 – Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“ Позиция 5 – Групова застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието“

Прочети повече...