Новини
БНТ2 - Представяне на системата Single Window
Обслужване на едно гише в речните пристанища
Bulgarian Ports Infrastructure Company Film
Филм за ДП "Пристанищна инфраструктура"
Профил на купувача

Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”

Прочети повече...

Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м. – Пристанище Бургас

Прочети повече...

Строителен надзор по проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 4”

Прочети повече...

Ремонтно–възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап

Прочети повече...