Новини
БНТ 2 - 70 години брегова радиостанция „Варна радио“
ТВ Видин - Откриха обновената част на кея във Видин
ТВ Видин - "Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура от Речна гара до Колодрума"
„Корабът на цар Резос”
Профил на купувача

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г., ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“

Прочети повече...

Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом

Прочети повече...

Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад

Прочети повече...

УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Прочети повече...