Комплексно сервизно обслужване на автоматична мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на бази от данни за оценка екологичното състояние на основни физикохимични параметри на околната среда в района на пристанище Бургас

22 Декември 2014

Прочети повече

Експерти ще дискутират необходимостта от нормативни промени за повишаване сигурността на корабоплаването

18 Декември 2014

Прочети повече

Центърът за речни информационни услуги в Русе е сред кандидатите за „Сграда на 2015 г.”

18 Декември 2014

Прочети повече

УТОЧНЕНИЕ

13 Декември 2014

Прочети повече

Бреговите центрове във Варна и Бургас готови през пролетта

06 Декември 2014

Прочети повече