Съобщение

24 Октомври 2013

Прочети повече

Обявена е публична покана за поддръжка на екологичната мониторингова система в района на пристанище Бургас

23 Октомври 2013

Прочети повече

Съобщение до всички заинтересовани лица относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство на помещение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по проект по ОПТ

15 Октомври 2013

Прочети повече

Удължен е срокът за кандидатстване за специалисти (оператори) в направление „обслужване на корабния трафик – Русе”, гр. Русе

10 Октомври 2013

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

08 Октомври 2013

Прочети повече