ДП „Пристанищна инфраструктура” провежда избор за изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит” Идентификационен код от Портала на АОП: 9005567 от 27.08.2012 г.

31 Август 2012

Прочети повече

Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит

27 Август 2012

Прочети повече

Трима кандидати за изграждането на новата морска гара в Бургас

27 Август 2012

Прочети повече

Kонцесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин”

20 Август 2012

Прочети повече

Процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”

06 Август 2012

Прочети повече