Избрани са фирмите, които ще изпълняват мерките за публичност по проекти, изпълнявани от ДППИ, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

05 Юли 2013

Прочети повече

Отварят се ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци”

25 Юни 2013

Прочети повече

Започва изграждането на нови брегови центрове за управление на корабния трафик във Варна и Бургас

25 Юни 2013

Прочети повече

Съобщение

25 Юни 2013

Прочети повече

Открита е процедура за избор на доставчик на два автомобила за нуждите на ДППИ

19 Юни 2013

Прочети повече