Съобщение

27 Септември 2013

Прочети повече

Международен проект разработва модел за управление на екологичните рискове в пристанищните зони

26 Септември 2013

Прочети повече

Международната морска гара в Бургас очаква първите пасажери

25 Септември 2013

Прочети повече

Открита е процедура за ремонт на помещения на ДППИ

18 Септември 2013

Прочети повече

Отваряне на ценовите оферти на кандидатите за извършване на независим одит на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура”

17 Септември 2013

Прочети повече