Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

14 Април 2016

Прочети повече

Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

14 Април 2016

Прочети повече

Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

14 Април 2016

Прочети повече

РЕМОНТ НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 17 К. М. / С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ 50 000 КВ.М. / ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД – ПЪРВИ ЕТАП

13 Април 2016

Прочети повече

РЕМОНТ НАСТИЛКИ, ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ И СГРАДИ В РАЙОНА НА СКЛАД ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И АВТОКАНТАР, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

01 Април 2016

Прочети повече