ДППИ продаде на търг с явно наддаване движими вещи – частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали

16 Декември 2013

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

05 Декември 2013

Прочети повече

Съобщение

04 Декември 2013

Прочети повече

Центърът за речни информационни услуги в Русе е изграден

02 Декември 2013

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

27 Ноември 2013

Прочети повече