Съобщение

09 Юли 2013

Прочети повече

Във Варна се проведе публично обсъждане на бъдещия брегови център за управление на трафика

08 Юли 2013

Прочети повече

Избрани са фирмите, които ще изпълняват мерките за публичност по проекти, изпълнявани от ДППИ, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

05 Юли 2013

Прочети повече

Отварят се ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци”

25 Юни 2013

Прочети повече

Започва изграждането на нови брегови центрове за управление на корабния трафик във Варна и Бургас

25 Юни 2013

Прочети повече