Днес 11.09.2018 г,  в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал.2, т.1 от Наредба № 9 / от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, ДП“Пристанищна инфраструктура“(ДППИ)  публикува следните проекти на  документи:

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, в пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас;

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, в пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом и Видин;

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, в пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

Писмени становища, предложения и/или възражения могат да бъдат изпращани в срок до 25.09.2018 г. (вкл.) на електронната поща на ДП“Пристанищна инфраструктура“

 Писмени предложения и/или възражения могат да бъдат изпращани в срок до25.09.2018 г. (вкл.) на електронната поща на ДППИ: office@bgports.bg

 

Действащи планове за приемане на отпадъци:

План за управление на отпадъците на пристанище Варна

 План за управление на отпадъците на пристанище Бургас

 План за управление на отпадъците на пристанища Лом и Видин

 План за управление на отпадъците на пристанище Никопол

 План за управление на отпадъците на пристанище Русе

План за управление на отпадъци на пристанище ТЕЦ Езерово