Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” изпълнява множество проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и условията за корабоплаване в Република България по различни оперативни програми, както и редица проекти по модернизация на инфраструктурата на морските и речни пристанища, финансирани със собствени средства.