Отваряне на ценовите офертите на кандидатите за изготвяне на правно-финансов анализ за бъдещия инвестиционен проект „Супер Бургас”

22 Май 2013

Прочети повече

Отваряне на офертите на кандидатите за строителен надзор

20 Май 2013

Прочети повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване и строителство по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”

18 Май 2013

Прочети повече

Отварят офертите за изграждането на система за наблюдение и контрол на състоянието на речното дъно на Дунав

07 Май 2013

Прочети повече

Избрана е фирмата, която ще изгражда бреговите центрове за управление на трафика във Варна и Бургас

26 Април 2013

Прочети повече