Анализ за дейността на ДППИ към 31.03.2023г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2023г.

Годишен финансов отчет 2022

Одиторски доклад 2022

Годишен доклад за дейността 2022

Правила за избор на регистриран одитор на ДППИ

Анализ за дейността на ДППИ към 30.09.2022г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022г.

Анализ за дейността на ДППИ към 30.06.2022г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2022г.

Анализ за дейността на ДППИ към 31.03.2022г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2022г.

Годишен финансов отчет 2021

Одиторски доклад 2021

Годишен доклад за дейността 2021

Годишен финансов отчет 2020

Одиторски доклад 2020

Годишен доклад за дейността 2020

Годишен финансов отчет 2019

Одиторски доклад 2019

Годишен доклад за дейността 2019

Годишен финасов отчет 2018

Одиторски доклад 2018

Годишен доклад за дейността 2018

Годишен финансов отчет 2017

Одиторски доклад 2017

Годишен доклад за дейността 2017

Годишен финансов отчет 2016

Одиторски доклад 2016

Годишен доклад за дейността 2016

Годишен финансов отчет 2015

Одиторски доклад 2015

Годишен доклад за дейността 2015

Годишен финансов отчет 2014

Одиторски доклад 2014

Годишен финансов отчет 2013

Одиторски доклад 2013

Годишен финансов отчет 2012

Одиторски доклад 2012

Годишен финансов отчет 2011

Одиторски доклад 2011

Годишен финансов отчет 2010