Органи на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” са:

1. Министър на транспорта и съобщенията

2. Управителен съвет:

  • Председател на УС – Димитър Симеонов
  • Зам.-председател на УС – к.д.п. Георги Събев
  • Член на УС – Петър Сеферов

3. Генерален директор – Петър Сеферов

4. Заместник генерален директор – инж. Николай Найденов

 

Дейността на Управителния съвет на предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на клоновете – териториални поделения на предприятието и директора на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.