ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

 

 

Ръководството на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя на всички заинтерeсовани страни за запознаване изготвения Генерален план за развитие на пристанище Бургас.

С основните данни на проекта може да се запознаете тук.

С цялата документация може да се запознаете тук

06.04.2021 г.

 

 

 

 

 „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км”

 

 

Във връзка с проведения конкурс за  „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км” на пристанище Бургас Ви предлагаме да се запознаете с класираните проекти:

Първо място

Второ място

Трето място