„Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км”

 

 

Във връзка с проведения конкурс за  „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км” на пристанище Бургас Ви предлагаме да се запознаете с класираните проекти:

Първо място

Второ място

Трето място