Указание за попълване на Заявление за достъп до „Система за електронна обработка на документи на река“ – Single Window

Заявлението се попълва електронно, а не ръкописно, като задължително трябва да има следните реквизити:

  1. Трите имена на лицата, за които се иска достъп. Попълват се на кирилица съгласно документ за самоличност. За лица, които не са български граждани, се използва заявление на английски език и попълването е на латиница.
  2. Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп до системата. За всяка фирма задължително има един водещ (ръководител фирма) и възможност за допълнителни акаунти (за служители). Акаунтите на корабните агенти във фирмата се управляват от ръководител фирма.
  3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата.
  4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата.
  5. Факс номер (ако има наличен).
  6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.
  7. Подпис и печат на институцията, заявяваща достъп.

 

Начините за подаване на попълненото заявление в СПД „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ са следните:

  1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което, сканирана, се изпраща на електронен адрес: sw@bulris.bg. При получаване на акаунтите се предоставя оригиналът на заявлението, задължително подписан и подпечатан.
  2. Оригиналът на заявлението се предоставя в СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“, гр. Русе 7000, ул. „Пристанищна“ №20 А.
  1. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: гр. Русе 7000, ул. Пристанищна „Пристанищна“ №20 А – СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“.

 

Декларация

Заявление за достъп агенция

Заявление за достъп пристанищен оператор

Общи условия