ДП „Пристанищна инфраструктура“ разработва модерна информационна система за морския бизнес

18 Юни 2018

Общата визия на Система за електронен обмен на информация в българските пристанища /Port Community System – PCS/ ще бъде представена от генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“  /ДППИ/ Ангел Забуртов пред заинтересовани страни – експерти от държавни институции и представители на морския бизнес. Заключителните пресконференции по проект „Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища /Port Community System – PCS/“ ще се проведат на 20.06.2018 г., /сряда/ в гр. Варна и на 21.06.2018 г., /четвъртък/ в гр. Бургас.

Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура“.

PCS е електронна платформа, която свързва множество системи, управлявани от различни организации, които съставляват пристанищната общност. Тя е споделена – създадена е, организирана и използвана от потребители от един сектор, като в конкретния случай това е пристанищната общност. PCS се използва с цел стандартизиране обмена на съобщения между членовете на пристанищната общност и централизиране на цялата информация за пристанищата в единна система. Тя оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги.

Изграждането на PCS е от важно значение за развитието на българските пристанища – предоставя  ефективен обмен на информация и води до намаляване на административната тежест. Внедряването й ще доведе до премахване използването на хартиените носители, осъществявайки взаимовръзки между митница, гранична полиция, фитосанитарен, ветиринарен и здравен контрол, терминални пристанищни оператори, спедитори и превозвачи. Тя ще улесни обмена на информация в пристанищата по електронен път, спестявайки време и средства.

Въвеждането в експлоатация на PCS ще подобри конкурентната позиция на българските морски пристанища, ще улесни морския бизнес и ще подобри ефективността на пристанищните дейности, действайки като неутрална и отворена електронна платформа, която дава възможност за интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересовани страни от публичния и частния сектор. Изграждането на системата е поредната крачка напред в развитието и модернизирането на пристанищата у нас, след въвеждането от ДППИ на електронното управление в морския и речния транспорт – системите „Single Window“ по море и река.