Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)

20 Декември 2019

Прочети повече

„Актуализация на система за планиране на маневрите в пристанищата”

19 Декември 2019

Прочети повече

Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом

01 Март 2019

Прочети повече

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

27 Септември 2018

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"

13 Август 2018

Прочети повече