Съобщение до всички заинтересовани лица относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канали 1 и Канал 2, Пристанище Варна“

07 Октомври 2013

Прочети повече

Обява за провеждане на подбор за Специалисти (оператори) в направление „Обслужване на корабния трафик – Русе”, гр. Русе

30 Септември 2013

Прочети повече

Съобщение

27 Септември 2013

Прочети повече

Международен проект разработва модел за управление на екологичните рискове в пристанищните зони

26 Септември 2013

Прочети повече

Международната морска гара в Бургас очаква първите пасажери

25 Септември 2013

Прочети повече