Ценоразпис на услугите предлагани от ДП "Пристанищна инфраструтура"

Ценоразпис на услуги предлагани от ДП "Пристанищна инфраструктура" на терминал "Фериботен комплекс-Варна", Пристанище Варна

Тарифа за таксите, събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура" на пристанищен терминал "ТЕЦ Езерово, пристанище Варна

Цени и условия за пристанищните услуги извършвани на пристанищен терминал "Русе - запад", пристанище Русе

Цени и услуги за извършване на дейности и услуги във фериботен терминал Силистра

Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Пристанище Варна

Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Пристанище Бургас“

Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в речните пристанищни терминали за обществен транспорт – държавна собственост

Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“

Заявление за ползване предплатените услуги на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Цени и условия за предоставяне на услуги на територията на пристанищен терминал "Росенец"

Общи условия и ценоразпис за таксите, събирани от ДППИ при предоставяне на паркинг услуги на територията на пристанищен терминал "Бургас Изток 1 - Зона за обществен достъп"

Ценоразпис за  таксите и услугите, предоставяни от ДП "Пристанищна инфраструктура" в "Зона за обществен достъп", находяща се на пристанищен терминал "Бургас изток - 1"