Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Ценоразпис на услугите предлагани от ДП "Пристанищна инфраструтура"

Ценоразпис на услуги предлагани от ДП "Пристанищна инфраструктура" на терминал "Фериботен комплекс-Варна", Пристанище Варна

Цени и условия за пристанищните услуги извършвани на терминалите по река Дунав обслужвани от ДП "Пристанищна инфраструктура"

Заявление за ползване предплатените услуги на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДППИ

Тарифа за таксите, събирани от ДППИ на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ ЕЗЕРОВО"

Ценоразпис за таксите, събирани от ДППИ при предоставяне на паркинг услуги на територията на пристанищен терминал "Бургас Изток 1 - Зона за обществен достъп"

Ценоразпис за таксите, събирани от ДППИ при предоставяне под наем на помещения на територията на "Конгресно научно-излседователски център за контрол и изследване на Черно море" 

Цени и условия за извършваните дейности и услуги във фериботен терминал Силистра