Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София

04 Февруари 2015

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1във връзка с глава VIII„а” от ЗОП, с премет:„Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София“.

Прочети повече

Предвидили сме 30 млн. лв. за подобряване на портовете

23 Януари 2015

Съгласно инвестиционната ни програма през 2015 г. трябва да започне проектирането на Интермодален терминал Варна, реконструкцията на съоръжението в Шабла, ремонт на вълнолом Бургас, както и подмяната на основни настилки в портовете в Бургас, Варна и речните пристанища уточнява пред Десислава Бакърджиева генералният директор на ДППИ.

Прочети повече

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

20 Януари 2015

Прочети повече

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

16 Януари 2015

Прочети повече

Изцяло изграден е Бреговият център във Варна

05 Януари 2015

Прочети повече