Новини
Модернизиране на водния транспорт у нас – bTV
По-безопасно корабоплаване и по-малко замърсяване – от ЕК пристигнаха в Бургас – Bulgaria ON AIR
Откриха планетариум в научния център „ПланетУм” в Бургас – БНТ
Наука на метри от морето: Бургас с нов планетариум – bTV
Профил на купувача

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Недвижим имот-публична държавна собственост с площ 43,60 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.1081 по плана на КККР на гр. Бургас”

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.2.“ на кота + 3,80“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

Прочети повече...