Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

Главно управление
Гр. София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4 
Тел.: 02/807 99 99
Факс: 02/807 99 66
Еmail: office@bgports.bg


Клон  – териториално поделение „Пристанище Бургас“

Гр. Бургас 8000

Ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

Тел: 056/876 880

Факс: 056/876 881

Еmail: office.bourgas@bgports.bg

 

Клон  – териториално поделение „Пристанище Варна“

Гр. Варна 9000

Пл. „Славейков“ № 1

Тел. 052/684 611

Факс: 052/655 902

Еmail: office.varna@bgports.bg

  

Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“

Гр. Лом 3600

Ул. „Пристанищна“ № 21, ет. 4

тел. 0971/68 380

факс: 0971/66 972

email: office.lom@bgports.bg

 

Клон  – териториално поделение „Пристанище Русе“

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна“ № 22

Тел: 082/818 989

Факс: 082/821 862

Еmail: office.rousse@bgports.bg

 

СПД „Ръководство на корабния трафик  – Черно море“

Гр. Варна 9000

Бул. „Приморски“ № 5

Тел.: 052/685 942

Факс: 052/632 832

Еmail: vtmis_ris@bgports.bg

 

СПД „Ръководство на корабния трафик  – река Дунав“

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна“ № 20А

Пощенска кутия 92

Тел: 082/298 463

Факс: 082/298 461

Еmail: office.bulris@bgports.bg

 

СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“

Гр. Русе 7000                                            

Ул. „Матей Стойков“ № 3

Тел: 082/521 075

Еmail: office_portruse@bgports.bg

 

Отдел „Връзки с обществеността и протокол“

Гр. София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69
Тел.: 02/807 99 97; 02/807 99 70; 0878101527
Факс: 02/807 99 66
Еmail: m.ganchovska@bgports.bg; n.velinova@bgports.bg