Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

Главно управление – София

Гр. София 1574

Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4

Тел. 02/807 99 99

Факс: 02/807 99 66

office@bgports.bg 

  

Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“

Гр. Бургас 8000

Ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

Тел. 056/876 880

Факс: 056/876 881

office.bourgas@bgports.bg 

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Варна“

Гр. Варна 9000

Пл. „Славейков“ № 1

Тел. 052/684 611

Факс: 052/655 902

office.varna@bgports.bg 

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“

Гр. Лом 3600

Ул. „Пристанищна“ № 21, ет. 4

Тел. 0971/68 380

Факс: 0971/66 972

office.lom@bgports.bg 

  

Клон – териториално поделение „Пристанище Русе“

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна“ № 22

Тел. 082/818 989

Факс: 082/821 862

office.rousse@bgports.bg 

  

СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“

Гр. Варна 9000

Бул. „Приморски“ № 5

Тел. 052/685 942

Факс: 052/632 832

office.vtmis@bgports.bg 

 

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна“ № 20А

Пощенска кутия 11

Тел. 082/298 463

Факс: 082/298 461

office.bulris@bgports.bg 

 

СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“

Гр. Русе 7000                                            

Ул. „Матей Стойков“ № 3

Тел. 082/521 075

office_portruse@bgports.bg 

 

Отдел „Връзки с обществеността и протокол“

Гр. София 1574

Бул. „Шипченски проход“ № 69

Тел. 02/807 99 27; 02/807 99 70

Факс: 02/807 99 66

n.velinova@bgports.bg 

 

Деловодство

Гр. София 1574

Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Тел. 02/807 99 26; 

Факс: 02/807 99 66

Работно време: понеделник – петък, 9:00 – 17:30 ч.