Отварят ценовите офертите на кандидатите за ремонт на помещения на ДППИ

21 Декември 2013

Прочети повече

Започна третият етап от развитието на системата за управление на корабния трафик VTMIS

21 Декември 2013

Прочети повече

България изгражда интегрирана система за пространствена информация, обхващаща пристанищата за обществен транспорт с национално значение

19 Декември 2013

Прочети повече

ДППИ продаде на търг с явно наддаване движими вещи – частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали

16 Декември 2013

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

05 Декември 2013

Прочети повече