Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

02 Април 2024

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, пристанищен терминал „Бургас-изток 1“

30 Януари 2024

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.2.“ на кота + 3,80“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

17 Януари 2024

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4“ със застроена площ 15,75 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с КИД 07079.831.1.39 (стар идентификатор: 07079.831.1.1) в пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

10 Януари 2024

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3“ със застроена площ 14,18 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с КИД 07079.831.1.39 (стар идентификатор: 07079.831.1.1) в пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас“.

09 Януари 2024

Прочети повече