Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

10 Юли 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

28 Юни 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

27 Април 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

26 Април 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

25 Април 2023

Прочети повече