Как ще почистим водите в морските и речни пристанища: част 1

Проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ - филм

Дом на моряка – Варна – репортаж на БНТ 2

Как цифровата инфраструктура спомага за наблюдението на трафика – репортаж на ТВ Bulgaria ON AIR

Ден на сини кариери – к.д.п. Милен Тодоров, директор на СПД „РКТ – Черно море“ към ДППИ, за професионалното развитие в сферата на управлението на корабния трафик – 27 май 2021 г.