Управляващият комитет на RIS COMEX се събра в Русе по покана на ДППИ

28 Юни 2018

 

Успешно приключи четвъртата среща на Управляващия комитет на проект RIS COMEX. В качеството си на бенeфициент за България ДП „Пристанищна инфраструктура“ беше домакин на събитието. Работната среща се проведе в периода 27 – 28 юни 2018 г. в сградата на РИС център – Русе.

В рамките на събитието беше предложен за одобрение план за изпълнение на проекта и бяха обсъдени предстоящите действия по него. Бяха приети финални версии на дефинираните коридорни услуги и се дискутира бъдещата системна архитектура на различните услуги. Представен беше и белгийският уеб портал VISURIS, който ще послужи за основа за създаване на общоевропейски сървър с единна база данни за различните системи.

Проектът RIS COMEX е финансиран от Механизма за свързване на Европа и има множество бенефициенти. Насочен е към определяне, изпълнение и устойчиво функциониране на коридорните RIS услуги вследствие на резултатите от проучванията, направени по проект CoRISMa. Обхватът на проекта покрива общо 13 европейски страни, като 15-е партньори обединиха усилия под координацията на Австрийската администрация по водните пътища /Viadonau/ с общата цел да реализират коридорните RIS услуги в Европа. Проектът стартира през 2016 г. и ще продължи до края на 2020 г.