Отварят ценовите офертите на кандидатите за ремонт на помещения на ДППИ

21 Декември 2013

На 27 декември 2013 г. (петък) от 11,00 часа в сградата на Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, зала 404, ще бъдат отворени ценовите офертите

на допуснатите участници в обявената открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство на помещения на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Изпълнението на поръчката е в рамките на проект „Подобряване на материално-техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.