ДППИ инициира обсъждане на перспективите за партньорство при управление на екологичните процеси в пристанищата

19 Март 2014

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - партньор от българска страна в международния проект TEN ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8”, представи в Бургас възможностите за съвместно управление и наблюдение на състоянието на околната среда в района на пристанището.

Дейностите в проекта се изпълняват съвместно между екипи от България, Гърция, Италия, Румъния, Албания, Хърватия и Черна гора и обхващат 14 европейски пристанища. Във фокуса на вниманието са проблемите за въздействието върху околната среда от различните видове икономически и социални дейности в пристанищните райони и урбанизираните зони в близост до пристанищата. В изпълнение на първия етап на проекта бе създадена пристанищна мрежа за обмен на опит, изследвания и инициативи, свързани с въвеждането на екологични критерии в управлението на пристанищните дейности.

Проектът «TEN ECOPORT» акцентира върху необходимостта от ангажирането на всички заинтересовани страни за постигане на по-голям ефект, чрез коопериране на усилията, което пряко кореспондира с разбиранията на ЕК за интегрирана морска политика.

В рамките на проекта днес и утре се провеждат форуми в Бургас и Варна за обсъждане на възможностите за създаване на постоянно действащ орган, който да има консултативни функции по отношение на устойчивото управление на екологичните процеси в черноморските пристанища. Екипът на ДППИ представя разработените в рамките на проекта анализи на критичните екологични точки в пристанищата и модела за съвместно управление на екологичните процеси.

     Проект TEN ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8” се финансира от Транснационалната оперативна програма „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”