Съобщение

26 Май 2014

С Решение № РД-10-13-1 от 26.05.2014 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” се променят сроковете за подаване и отваряне на оферти за участие в обявената открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”.

Срокът за получаване на офертите за участие се променя от 27.05.2014 г. на 16.06.2014 г. до 17:30 часа.

Получените оферти ще бъдат отворени на 17.06.2014 г. от 11:00 часа.