Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия

07 Декември 2017

Прочети повече

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“ Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“

02 Октомври 2017

Прочети повече

Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток

28 Септември 2017

Прочети повече

Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1”, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3” и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад

12 Септември 2017

Прочети повече

Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите в Пристанищен терминал Русе - Запад

04 Септември 2017

Прочети повече