Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1”, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3” и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад

12 Септември 2017

Прочети повече

Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите в Пристанищен терминал Русе - Запад

04 Септември 2017

Прочети повече

Ремонт на зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилов път на пристанищен терминал Русе-изток

31 Август 2017

Прочети повече

Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово - II-ри етап, изграждане на ограда и възстановяване на 50м. наклонено брегоукрепително съоръжение

17 Август 2017

Прочети повече

Закупуване на офис техника - принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

16 Август 2017

Прочети повече