Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1”, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3” и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад

12 Септември 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство