Комплексни мероприятия по привеждане на Фериботен терминал Силистра в съответствие със законовите изисквания

30 Май 2019

Прочети повече

Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе-запад

23 Април 2019

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“

03 Април 2019

Прочети повече

Доставка на светло-оптични системи, пристанище Бургас

28 Февруари 2019

Прочети повече

Закупуване на диагностична, измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна апаратура, инструменти

21 Февруари 2019

Прочети повече