Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на I-ви участък на Пристанищен терминал Русе - Запад

29 Октомври 2019

Прочети повече

Рехабилитация и ремонт на буйове в акваторията на Пристанище Бургас

23 Октомври 2019

Прочети повече

Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура"

21 Октомври 2019

Прочети повече

Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност (MAN) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

10 Юли 2019

Прочети повече

Изграждане на обезпрашителна мобилна установка за товаро-разтоварни дейности на насипни товари от ЖП състави на Пристанищен терминал Русе-запад

04 Юли 2019

Прочети повече