Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

14 Януари 2019

Прочети повече

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

04 Януари 2019

Прочети повече

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

03 Декември 2018

Прочети повече

Изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг

14 Ноември 2018

Прочети повече

Инженеринг – проектиране и изпълнение на благоустрояване на част от пристанищен терминал Русе – център

29 Октомври 2018

Прочети повече