Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”

20 Юли 2017

Прочети повече

Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от „Речна гара“ до „Колодрума“ - Пристанищен терминал Видин-Център

29 Юни 2017

Прочети повече

Проектиране и изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг

22 Юни 2017

Прочети повече

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

19 Юни 2017

Прочети повече

Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър“ – ПИ № 017075, до местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

02 Юни 2017

Прочети повече