Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад

04 Юли 2018

Прочети повече

Предоставяне на услуги по смисъла за Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

12 Юни 2018

Прочети повече

Авариен ремонт, настройка и въвеждане в експлоатация на три броя СВ/КВ радиопредаватели

05 Юни 2018

Прочети повече

Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС

05 Юни 2018

Прочети повече

Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1"

01 Юни 2018

Прочети повече