Авариен ремонт, настройка и въвеждане в експлоатация на три броя СВ/КВ радиопредаватели

05 Юни 2018

Прочети повече

Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС

05 Юни 2018

Прочети повече

Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1"

01 Юни 2018

Прочети повече

Рехабилитация на ж.п. инфраструктура и подкранови пътища на територията на пристанищен терминал Бургас Изток-1 пристанище Бургас

25 Май 2018

Прочети повече

Обследване вертикалния южен кей на ІІ-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад за увеличаване на неговата товароносимост и изготвяне на работен проект

26 Февруари 2018

Прочети повече