Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Пристанище Русе и СП Дирекция „Ръководство на корабния трафик-река Дунав“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

23 Януари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон ТП „Пристанище Варна, СП дирекция „Ръководство на корабния трафик „Черно Море” и СП дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали” на ДП „Пристанищна инфраструктура“

20 Януари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Лом на ДП “Пристанищна инфраструктура"

16 Януари 2017

Прочети повече

Подмяна и рехабилитация на съществуващ водопровод в колектор от 1-4 к.м

12 Декември 2016

Прочети повече

Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" - Участък 2

01 Декември 2016

Прочети повече