Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност (MAN) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

15 Септември 2016

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS“ за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

15 Септември 2016

Прочети повече

Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом

02 Август 2016

Прочети повече

Почистване прилежащата акватория на пристанищен терминал Видин - Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

01 Август 2016

Прочети повече

Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"

08 Юли 2016

Прочети повече