Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад

08 Февруари 2018

Прочети повече

Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг

11 Декември 2017

Прочети повече

Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия

07 Декември 2017

Прочети повече

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“ Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“

02 Октомври 2017

Прочети повече

Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток

28 Септември 2017

Прочети повече