Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1"

01 Юни 2018

Прочети повече

Рехабилитация на ж.п. инфраструктура и подкранови пътища на територията на пристанищен терминал Бургас Изток-1 пристанище Бургас

25 Май 2018

Прочети повече

Обследване вертикалния южен кей на ІІ-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад за увеличаване на неговата товароносимост и изготвяне на работен проект

26 Февруари 2018

Прочети повече

Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад

08 Февруари 2018

Прочети повече

Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг

11 Декември 2017

Прочети повече