Изграждане на предпазен парапет на кейовата стена на пристанищен терминал Видин-център

08 Ноември 2016

Прочети повече

Неотложен ремонт на зоната за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-запад

26 Септември 2016

Прочети повече

Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност (MAN) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

15 Септември 2016

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS“ за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

15 Септември 2016

Прочети повече

Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом

02 Август 2016

Прочети повече