Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Лом на ДП “Пристанищна инфраструктура"

16 Януари 2017

Прочети повече

Подмяна и рехабилитация на съществуващ водопровод в колектор от 1-4 к.м

12 Декември 2016

Прочети повече

Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" - Участък 2

01 Декември 2016

Прочети повече

Изграждане на предпазен парапет на кейовата стена на пристанищен терминал Видин-център

08 Ноември 2016

Прочети повече

Неотложен ремонт на зоната за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-запад

26 Септември 2016

Прочети повече